Foam groups certified:

  • Conventional foam
  • Conventional FR foam
  • Viscoelastic (memory) foam
  • Viscoelastic (memory) foam w/gel

Company website:

jswjff.com

Contact:

Zhixiong Zhou
+86 134 500 79229
zhixiong@wjff.com

Qiu Wei
+86 138 149 37509
qiuwei@wjff.com

If calling within the U.S., international phone rates may apply. Consult your phone service provider.