Foam groups certified:

  • Conventional foam
  • Conventional FR foam
  • Viscoelastic (memory) foam
  • Viscoelastic (memory) foam w/gel

Company website:

jswjff.com

Contact:

Zhixiong Zhou
+13 450 0792 29
pinzhi@wjff.com

Weiwei Wang
+86 0573 8447 3013
weiwei@wjff.com

If calling within the U.S., international phone rates may apply. Consult your phone service provider.