FXI

FXI

FXI, Inc. logo

Foam families certified:

  • Conventional foam
  • High resilience foam
  • Molded foam
  • Super-soft foam
  • Viscoelastic (memory) foam
  • Viscoelastic (memory) foam w/gel
    (AerusPlus™/SensusPlus™)
  • ≥25% biobased viscoelastic (memory) foam

Company website:

fxi.com

Contact:

Keith Watson
732-749-2141
kwatson@fxi.com

Scroll to Top